top of page

ODONTOLOGI HEST

Karies

HULL I HESTENS TENNER

Karies hos hest er en tilstand i tennene som forårsakes av et ugunstig miljø i hestens munn på grunn av bakteriell aktivitet. Bakterien er navngitt Streptococcus Devriesii og viser seg å være mer aggressiv enn menneskevarianten av karies, Streptococcus Mutans.

Karies infundibulum
Karies infundibulum
Karies i en tannfraktur
Karies infundibulum
Perifer Karies

Alle kjenner både Karius og Baktus: "Sukker og loff bare på lørdag" - om vi passet på å pusse tennene grundig morgen og kveld i ung alder, ville vi få færre hull i tennene.

Dette gjelder også for hester; mindre sukker og grundig tannpuss er viktig. Høyet fungerer som hestens tannbørste og spyttet er tannkremen. Med en sunn munnhule vil hesten vedlikeholde, smøre og slipe maskineriet på egen hånd ved å spise grovfôr, gress, bark og lyng i perfekt harmoni, gjerne 16 timer + i døgnet. Et forstyrret tyggesystem (f.eks. overbitt/underbitt) kan føre til ufullstendig renhold og feil slitasje av tennene. Om hesten også får tørt kraftfôr med sukker, kan det oppmuntre til vekst av flere bakterier. 

Karies er blitt en relativ hyppig forekommende sykdom i hestemunnen. “Karies i tennene” er blitt et slags samlebegrep for flere tilstander i munnen og bør avgrenses fra andre diagnoser. 


Har Karies og Baktus først fått feste et sted i tannen som ikke blir rengjort, kan de formere seg. De vil ernære seg med sukker og skille ut en syre som hjelper dem med å bygge leilighet i tannen.
 

Karies i infundibulum


Spesielt viser dette seg i infundibulær karies i overkjevens kinntenner. Se anatomi. Disse angrepene huler ut tannen og gjør den svak. I tillegg kan det gi isninger og evt. smerter i hestens munn. 

Video: Viser infundibulum i overkjeven. Hver kinntann i hestens overkjeve har to naturlige kanaler. Alle fortenner har en kanal. Som du kan se av videoen, har denne hesten dessverre utviklet karies i en av kanalene.

tannvett.no en infoside om hestemunnen hestetenner

Perifer Karies


Karieslesjoner/sår er alltid av multifaktorielle årsaker. Det er ikke tilstrekkelig med bare bakterier, flere ting skjer samtidig. Kariesangrep fører, som nevnt, til at tannsubstans forsvinner og at bakterielle prosesser destruerer stadig mer friskt vev. Dette skjer der tannbørsten (høy, spytt og tyggekraft) ikke kommer til, eller når kraften/tyggingen over tid ikke er effektiv nok for å sikre tilstrekkelig renhold (optimalt miljø i munnen). Et kariesangrep vises som et svart, seigt lag på tannen.

 

Et logisk sted for bakteriene å etablere seg vil være i infundibulum i kinntennene i overkjeven eller i fortennene. Disse kanalene har emaljefolder inne i tannen som er kledd med sement. Denne sementen er "død", da den ikke lenger har blodtilførsel etter at tannen har kommet i bruk, og det dannes dermed ikke ny sement her. I tillegg er kanalen dyp og hardt pakket med gammelt fôr, gjerne kraftfôr. Kariesbakteriene trives i et lufttett miljø og sukker. Dette kan føre til det vi kaller infundibulær karies.

 

Perifer karies oppstår når andre deler av tannen blir angrepet, typisk ved knekte tenner eller ved fôrinnpakninger. Når hesten ikke tygger hardt og jevnt, kan kariesbakteriene også kolonisere selve tyggeflaten.

 

De åpenbare årsakene til at hesten ikke kan legge kraft i tyggingen vil være tannsmerter (alle tanndiagnoser), kjevebrudd, kjeveleddsmerter/ TMJ osv.

 

Det åpner seg stadig nye ideer og tanker. Vitenskapen gir oss mange svar, men også nye mistanker om årsaker og sammenhenger. Også tannlegen må ta hensyn til helheten i hestens fysiologi og patologi. Som nevnt mistenkes magesår å kunne gi smerter i tennene. Om dette stemmer, vil altså magesår være en (av flere) årsaker til perifer karies. Interessant.

 

Hvordan behandler man perifer karies?

Små forandringer kan vanligvis holdes under kontroll med rensing og langtidsvirkende fluor. Når sykdommen har utviklet seg kan man, om skaden ikke er omfattende, rense og legge fyllinger som kan stoppe angrepet.

 

Uansett er det nå viktig å kontrollere, beskytte og gjenopprette tyggesystemet. Tyggesystemets kraft må fungere smertefritt og sømløst for å holde tennene rene. Om årsaken ligger i hodet eller andre deler av kroppen, må problemet adresseres og være en del av løsningen/terapien.

For å virkelig få en oversikt over karies og andre tannsykdommer, må hesten sederes, munnhulen spyles ren og undersøkes i detalj med godt lys og speil og/eller kamera. Først da vil man kunne lokalisere problemet og starte en behandling.

Perifer karies tannvett.no

Artikkelinfo

SKREVET AV: ​vetBERVEN

GODKJENT AV: vetBERVEN og DDS Torbjörn Lundström LDSAH, f ICD, fNCED

SIST OPPDATERT:  31. mai 2024

BILDER OG VIDEO: Copyright vetBERVEN

BEGRENSET GJENBRUK PÅ ARTIKKELEN OG BILDER.

Vil du sitere eller gjenbruke fra tannvett.no? Ta kontakt med tannvett.no

 
Bidra til artikkelen

Litteraturliste og kildesider

vetBERVEN
Karies i infundibulum - første kinntann

http://www.researchgate.net/publication/6417695_Caries_in_the_infundibulum_of_the_second_upper_premolar_tooth_in_the_horse

Bakterien Streptococcus Devriesei

http://www.researchgate.net/publication/8655190_Streptococcus_devriesei_sp_nov_from_Equine_Teeth

bottom of page