top of page

Om tannvett

Hei!


Velkommen til Tannvett. En informasjonsside om hestens munn, tenner og relaterte tema. Jeg har laget denne siden som et bidrag til hestevelferden og til hesteeiere for å øke forståelsen for hva som skjuler seg i en hestemunn og hva som foregår innen tannmedisinen. Økt forståelse og forebyggende tiltak gir bedre hestehold, og mitt håp med denne siden er å kunne bidra positivt til hestehelsen.


Mitt navn er Annika og jeg har jobbet som tannassistent for hesteodontolog vet. Øyvind Berven siden 2011. I løpet av disse årene har jeg alltid fokusert på å stå på hestens og hesteeiernes side når det gjelder informasjon og forståelse av hestens munn. Det jeg har observert i løpet av årene er at dere hesteeiere vil lære men ofte har gått glipp av betydelig informasjon om hestens munnhule før dere tar store og avgjørende beslutninger om tannbehandling, bitt og utstyr. 


​En reise i tannmedisinen

Selv er jeg ikke utdannet innen medisin, og jeg hevder ikke å ha den samme dybdeforståelsen av faget som en utdannet medisiner har. I løpet av mine 13 år som assistent har jeg forstått at det er en grunn til at en mennesketannlege studerer tenner i seks år. 

 

Jeg har hatt privilegiet av å være en del av en fantastisk reise gjennom et spennende paradigmeskifte. Kunnskapen og erfaringene jeg har opparbeidet meg gjennom denne reisen ønsker jeg å dele med dere hesteeiere.  


Reisen har vært lærerik og utfordrende. Ikke bare har den hjulpet meg å forstå hester og deres munnhelse bedre, men gjennom de mange flotte menneskene jeg har møtt og blitt kjent med, har jeg også fått en dypere forståelse for ulike aspekter av livet, mye takket være medisinen og medisinerne. Torbjörn Lundström og Carsten Staszyk bla. har fått meg til å reflektere over biologi og fysiologi, fagfelt som tidligere virket fjerne og mindre betydningsfulle i mitt yrke og daglige arbeid innen informasjon og administrasjon. Trodde jeg. 


Da jeg startet som tannassistent i 2011 visste jeg egentlig veldig lite om hest og forstod ikke helt det voldsomme oppstyret rundt dette med undersøkelse av hestemunnen. Jeg trodde det var helt normalt å undersøke en munn med øynene og nødvendig å bruke lite tannlegeutstyr om man skulle behandle tenner. Øyvind benyttet kamera for å undersøke tennene, sammen med tannlegeutstyr hentet fra menneskeverden. Han var også utdannet veterinærkiropraktor. Som SoMe ansvarlig tenkte jeg; jaja, det er vel det da. Kiropraktikk er “noe nytt innen veterinærbransjen” og at det er kommet nytt tannlegeutstyr til som gjør at vi kan se enda bedre. Raspen forstod jeg relativt raskt var et middelalder-verktøy, som burde vært lagt på hyllen for lenge siden. At hestetenner, ja hestetenner! skulle bli så altoppslukende for meg, hadde jeg ledd og fnyst av den gang.

 
Paradigmeskifte

Til de som ikke vet hva et paradigmeskifte er, betyr det i denne sammenhengen at veterinærer begynner å jobbe og tenke på en annen måte enn de har gjort tidligere.

 

Særlige regler innen vitenskapelige disipliner er i endring og det er et systematisk skifte i måten å tenke på, som er av betydelig størrelse og rekkevidde.
- Thomas Kuhn (1922–96)
- ref. Wikipedia

 

Med andre ord, å gå fra å ha lært på universitetet at man ikke trenger å undersøke hestemunnen nøyaktig, at det er innafor å jobbe i blinde og kun fokusere på å ta bort tannspissene med jevne mellomrom. Til nå å undersøke hestemunnen med lys, speil og kamera, og kun behandle de tennene som er syke. Altså, slutte å behandle friske tenner i mørke. 


Leirer

Det er ingen hemmelighet at det finnes ulike tilnærminger innen tannmedisin. Spesielt som ny tannassistent følte jeg på dette. I Sverige gjorde de det på en måte, mens i England gjorde de det helt annerledes. USA ble av mange beskrevet som relativt radikale. Det er tydelig at tannhelsepraksisen har variert, og det eksisterer ulike teorier om hvordan en hestemunn bør behandles. Iom jeg er gift med en som i utgangspunktet jobber etter et tankesett som er basert på filosofien mennesketannlegen jobber etter, tenker nok mange at jeg er ferdig formet og sverger kun til dette tankesettet og at tannvett.no kommer til å være preget av dette. Det kan jeg avkrefte med en gang, det blir ikke slik.

På min reise har jeg forstått at medisin ikke er så svart-hvitt som jeg gjerne skulle ønske, og jeg har måttet roe meg ned. Jeg søker svar og ønsker konkrete svar. Enkle og konsise. Her ligger forskjellen mellom en ikke-medisiner og en medisiner. De ser et større bilde ettersom de har en bredere kunnskapsbase og grunnleggende forståelse enn oss ikke-medisinere. Det er naturlig at dette kan føre til dannelsen av leire blant oss ikke-medisinere når en veterinær sier én ting og en annen fagperson noe helt annet. Vi startet tidlig med munnhuleundersøkelser, 2006. Noen har hatt bekymringer knyttet til tankesettet vi jobber etter og har vært skeptiske til nye undersøkelses- og behandlingsmetoder. Nå i ettertid ser jeg at dette er en naturlig konsekvens av å delta i et paradigmeskifte. Når medisinen går gjennom en så betydelig endring, vil det selvsagt stilles mange spørsmål og uttrykkes skepsis. Retrospektivt, et nødvendig tegn på sunn fornuft.

 


Hvem har svaret?

 

Det finnes en overflod av informasjon publisert på nett, i bøker og tidsskrifter, informasjon som både "stemmer" og "ikke stemmer". Hvilke faginformasjon kan dere hesteeiere stole på?

En av hovedgrunnene til at jeg har syslet med ideen om tannvett.no siden 2016, er å dele den nyeste informasjonen vi jobber med til hesteeiere. Hvorfor skal ikke dere være like involverte i denne reisen?

 

Ifølge statistikk (usikker på troverdigheten) finnes det over 60 millioner hester på jorden, hvorav 100 000 er i Norge, og de fleste brukes til sport. For at disse hestene skal ha det bra i munnen, er det like viktig at dere hesteeiere er oppdaterte på den nyeste medisinske kunnskapen, akkurat som veterinærene. Tross alt er det dere som tar hånd om alle disse hestene, observerer dem og står overfor store munnhelseproblemer og behandlingsvalg.

 

Skal man da, hvis man er usikker, sette seg ned på YouTube og gjennomgå hele den historiske utviklingen og kanskje ende opp med å basere sine valg på gamle myter og etablerte "sannheter"? Jeg tror ikke hesten tjener på det. Derfor vil jeg prøve å samle informasjon via denne kanalen. Det finnes mye god informasjon der ute som leger, fagfolk og hestefolk vil dele til det beste for hesten. Mange jobber hardt for at hesten skal ha det bra. Hvis siden faktisk blir brukt og dere finner den nyttig, er målet på sikt å få den oversatt til flere språk.


Hver tid har sin sannhet

For de som har fulgt vetBERVEN, vet de at vi jobber etter humantannlegenes tankesett. DVM PhD Ove Wattle og tannlege Torbjörn Lundström er navn dere har blitt kjent med. Jeg kommer til å nevne deres arbeid og referere mye til deres tankegang, kunnskap og forskningsrapporter, da de har presentert mye forskning og banebrytende arbeid innen hestens munn og tannhelse. Jeg vil også vise til skotske Professor Padraic Martin Dixon, amerikanske veterinær Jack Easley, tyske Professor Carsten Staszyk med flere, som gjør det samme. Deres arbeid og forskning er en like stor del av vår tannhelsefilosofi og kunnskapsbase. De er alle gode venner og jobber alle sammen for å finne flere svar. 

 

Jeg ønsker at informasjonen vi presenterer her på tannvett.no skal være oppdatert og gi dere hesteeiere muligheten til å ta de beste valgene basert på ny kunnskap når dere står overfor munnhelseproblemer hos hesten og skal ta viktige valg om behandling.

Tannvett fremover

Tannvett skal være en gratis informasjonskanal. Alt som publiseres gjøres på frivillig basis, og eventuelle inntekter skal gå til videre utvikling av kanalen. Som foreløpig redaktør har jeg ingen journalistisk bakgrunn, men har erfaring fra informasjonsarbeid på den grafiske og administrative siden. Min norskkompetanse er begrenset, og jeg skriver ikke godt nok. Norsk språkråd vil nok rynke på nesen til tider. På grunn av begrensede ressurser har jeg for øyeblikket ikke mulighet til å ansette noen til å ta seg av dette. Derfor har jeg bestemt at så lenge teksten er noenlunde forståelig, er det viktigste at budskapet når ut, uavhengig av grammatikk og stavefeil.

Når det gjelder medisinsk innhold, er jeg heller ikke kvalifisert til å godkjenne dette. Alt medisinsk innhold som publiseres, må godkjennes av en veterinær, medisiner eller annen relevant fagperson. Du vil derfor se at hver artikkel er godkjent av en kvalifisert person. Jeg vil også prøve å oppgi kilder så nøyaktig som mulig. Hvis du er fagperson og mener at enkelte forklaringer er for enkle eller feilaktige, vil jeg sette pris på om du tar kontakt med meg for å rette opp i dette. Jeg tar gjerne imot forslag til forbedringer. Nettsiden er rettet mot hesteeiere, derfor forsøker jeg å skrive på en lett forståelig måte fremfor å bruke tungt medisinsk språk. 

Ønsker du å bidra? Ja, da blir jeg veldig glad. Jo flere som deler, desto bedre for hestene. Jeg vil være nøye med hva som deles, så hvis du ikke er fagperson og sender inn ønsker, kan det ta litt tid da jeg trenger godkjenning før publisering. Min jobb i vetBERVEN må også prioriteres. Der møter jeg fantastiske hester, engasjerte og kunnskapsrike hesteeiere som inspirerer meg stort. 


Jeg håper at du som hesteeier vil finne tannvett.no nyttig.

Til slutt vil jeg legge til en stor takk til alle dere medisinere, fagfolk og hestefolk jeg har møtt, blitt kjent med og som forklarer ivrig, setter meg inn i dette viktige fagfeltet. En spesiell takk til Torbjörn Lundström som holder ut med maset mitt og som har tatt seg tid til å lese og godkjenne store deler av siden, og ikke minst en stor takk til min ektemann for all tiden han har brukt på å korrekturlese og skrive artikler for tannvett.no.

Og helt til slutt, husk: hestens munn endrer seg hele tiden, som tiden. Det gjør medisinen også.

Annika Berven

vetBERVEN Hestens Tannklinikk

"All for the sake of the horse"

Kontaktskjema
bottom of page